Kutana na Maalim Issa Abdala..Ni Sharif Mchambuzi wa Nyota za Binadamu na Dua

September 19, 2020

KUTANA NA MAALIM ISSA ABDALA. NI SHARIFU MCHAMBUZI WANYOTA ZA BINAADAMU NA DUA NIMWENYE UPEO MKUBWA KUTAFITIMATATIZO YAKO KABLA YA KUTOA USHAURI WAKE WA TIBA AIJALISHIMBALI ULIKO TIBA YAKE UMFIKIA YEYOTE MWENYE UITAJI POPOTEDUNIANI .MAALIM ISSA ABDALA KUTOKA MKOA WA TANGA MWAMBONI NCHINITANZANIA, NI TABIBU MWENYE KUBRI TOKA KWA ALAH ANATIBU KWANJIA YA VITABU VYA QUR-AN NA NYOTA TUANATIBU KWA NJIA YA SIMU KWA KUTOA MAELEKEZO YA NYOTA NA DUA NCHI YOYOTE / MKOA WOWOTEKWAMATATIZO YAFUATAYO:- KUFANIKISHA NDOA KWA UNAYE MPENDA KWA HARAKA.KUMRUDISHA MPEZI NDANI YA MASAA 12 TU.KUTAFSIRI NDOTOMFARAKANO WA WANANDOAMFARAKANO KAZINIKUPANDISHWA CHEO NDANI YA SIKU SABA 7 TU.KUTOA PETE YA BAHATIKUTOA MAJINI MACHAFU IKIWA NI KWENYE MWILI WA BINADAMU /MAJUMBANI NA KWENYE BIASHARAKUPATA MAFANIKIO YA MALI BILA YA MASHARTI.KUPANDIKIZA NYOTA YA KUBASHIRIKUFUNGUA UZAZI KWA WALIYO FUNGWA KWA NJIA YA USHIRIKINAKUTOA VIFUNGO VYOTE VILIVYO FUNGWA KWENYE BIASHARA.ANA UWEZO MKUBWA WA KUPANDIKIZA NYOTA YA KUMPATAYEYOTE UMPENDAYE KWA KUMUOA AU KUWA NAYE.ANAO UWEZO WA KUMRUDISHA ALIYE MBALI PIAANAO UWEZO WA KUUA KESI SUGU NA MPYA NDANI SIKU 7 TU.MENGINEYO MENGI ZAIDI YALIYO KUWA SUGU PIGAKWA WALE WALIYO ANGAIKA SEHEMU MBALI MBALI MAALIM ISSA ABDALA NISULUISHO. ENDAPO UTAMSIKILIZA KWA YALE ATAKAYO KUSHAURI NA KUKUPAELEKEZITIBA NI KWA NJIA YA DUA NA NYOTA TUTIBA NI KWA DINI ZOTE POPOTE ULIPO NJE NA NDANI YA NCHI.WhatsApp  +255-0766966649Mobile +255-0659903787,

KUTANA NA MAALIM ISSA ABDALA. NI SHARIFU MCHAMBUZI WA
NYOTA ZA BINAADAMU NA DUA NIMWENYE UPEO MKUBWA KUTAFITI
MATATIZO YAKO KABLA YA KUTOA USHAURI WAKE WA TIBA AIJALISHI
MBALI ULIKO TIBA YAKE UMFIKIA YEYOTE MWENYE UITAJI POPOTE
DUNIANI .

MAALIM ISSA ABDALA KUTOKA MKOA WA TANGA MWAMBONI NCHINI
TANZANIA, NI TABIBU MWENYE KUBRI TOKA KWA ALAH ANATIBU KWA
NJIA YA VITABU VYA QUR-AN NA NYOTA TU
ANATIBU KWA NJIA YA SIMU KWA KUTOA MAELEKEZO YA NYOTA NA DUA NCHI YOYOTE / MKOA WOWOTE
KWA
MATATIZO YAFUATAYO:- KUFANIKISHA NDOA KWA UNAYE MPENDA KWA HARAKA.
KUMRUDISHA MPEZI NDANI YA MASAA 12 TU.

KUTAFSIRI NDOTO
MFARAKANO WA WANANDOA
MFARAKANO KAZINI
KUPANDISHWA CHEO NDANI YA SIKU SABA 7 TU.
KUTOA PETE YA BAHATI
KUTOA MAJINI MACHAFU IKIWA NI KWENYE MWILI WA BINADAMU /
MAJUMBANI NA KWENYE BIASHARA
KUPATA MAFANIKIO YA MALI BILA YA MASHARTI.
KUPANDIKIZA NYOTA YA KUBASHIRI
KUFUNGUA UZAZI KWA WALIYO FUNGWA KWA NJIA YA USHIRIKINA
KUTOA VIFUNGO VYOTE VILIVYO FUNGWA KWENYE BIASHARA.
ANA UWEZO MKUBWA WA KUPANDIKIZA NYOTA YA KUMPATA
YEYOTE UMPENDAYE KWA KUMUOA AU KUWA NAYE.
ANAO UWEZO WA KUMRUDISHA ALIYE MBALI PIA
ANAO UWEZO WA KUUA KESI SUGU NA MPYA NDANI SIKU 7 TU.
MENGINEYO MENGI ZAIDI YALIYO KUWA SUGU PIGA
KWA WALE WALIYO ANGAIKA SEHEMU MBALI MBALI MAALIM ISSA ABDALA NI
SULUISHO. ENDAPO UTAMSIKILIZA KWA YALE ATAKAYO KUSHAURI NA KUKUPA
ELEKEZI
TIBA NI KWA NJIA YA DUA NA NYOTA TU
TIBA NI KWA DINI ZOTE POPOTE ULIPO NJE NA NDANI YA NCHI.

WhatsApp  +255-0766966649
Mobile +255-0659903787

,

Article Categories:
Habari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *